Ga naar de inhoud

Overzicht

Identiteit

Chiro Hoegaarden
Tiensestraat 54
3320 Hoegaarden

hoegaardenchiro@gmail.com

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt er getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt tevens met regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Chiro Hoegaarden geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij vragen hier over verzoeken we je ons te contacteren .

Gebruik website

Chiro Hoegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website.

Externe links

Deze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Chiro Hoegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten

Wij hebben niet de intentie om inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht, artiestenrecht of enig andere copywrights. Als inhoud, afbeeldingen op deze website geplaatst onder uw eigendom valt, contacteer ons en de inhoud wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiro Hoegaarden.

Persoonsgegevens

Chiro Hoegaarden verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Chiro Hoegaarden verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met deze persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

De Chiro Hoegaarden geeft nooit je gegevens door aan niet bevoegde derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
  • Chiro Hoegaarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de webmaster

Coockies

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn vermeld op onze pagina Cookiebeleid (EU). Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met je privacy.

Aansprakelijkheid

Chiro Hoegaarden is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. Zij is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de chirohoegaarden.be zijn gelinkt.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze Pricacyverklaring kan u contact met ons opnemen